Struktura

Kadra kierownicza

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Daniel Dryniak

Zgodnie z art. 221 §1 i §3 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46) zapytania prawne nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Naczelnicy Wydziałów

Naczelnik Wydziału Operacyjnego
bryg. mgr inż. Ireneusz Szpyrka
i.szpyrka@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
st. bryg. mgr inż. Ryszard Pszonka
r.pszonka@podkarpacie.straz.pl

Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru
bryg. mgr inż. Paweł Furman
p.furman@podkarpacie.straz.pl

Główny Księgowy
mgr inż. Iwona Pikor
i.pikor@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Logistyki
bryg. mgr inż. Janusz Wiercioch
j.wiercioch@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
st. bryg. mgr inż. Anna Gil
a.gil@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
bryg. mgr inż. Waldemar Kozak
w.kozak@podkarpacie.straz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
kpt. radca prawny Agnieszka Potocka-Jurczyk
a.potocka@podkarpacie.straz.pl

Kapelan Wojewódzki Strażaków
ks. mgr Paweł Samborski

Inspektor Ochrony Danych
mł. kpt. mgr Urszula Rędziniak
iod@podkarpacie.straz.pl

Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr inż. Marcin Betleja
tel. kom.: 603 951 428, tel 017 7470228
rzecznik@podkarpacie.straz.pl