KP PSP Sanok – Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz