KP PSP Mielec – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Stanisław RączkaKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
st. bryg. mgr inż. Stanisław Rączka