KP PSP Lesko – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Jacek Dydek