KP PSP Dębica – Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Marcin Radzik