KP PSP Kolbuszowa – Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
ul. Piekarska 13
36-100 Kolbuszowa

Oficer Prasowy
bryg. Marcin Wieczerzak
tel. 534998280

www: www.straz.kolbuszowa.pl
tel.: 17 227 13 23
fax.:
e-mail: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 822-1442