KP PSP Dębica – Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
ul. Poddęby 6a
39-200 Dębica

Rzecznik Prasowy
bryg. Jacek Pawłowski
tel. 501158484

www.: www.straz-debica.net
tel.: 14 681 28 55
fax.:
e-mail: kpdebica@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 822-8442