KM PSP Rzeszów – Kierownictwo

bryg. mgr inż. Tomasz Baran

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
bryg. mgr inż. Tomasz Baran