KM PSP Rzeszów – Kontakt

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
www.straz.rzeszow.pl

BIP – Strona WWW

Rzecznik Prasowy
mł. bryg. Grzegorz Wójcicki
tel. 605540510

Sekretariat
tel.: 17 862 42 76

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
tel.: 17 850 70 93
fax.: 17 852 35 40
e-mail: skrzeszow@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA:
821-2446

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr2
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów