Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Andrzej BabiecPodkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec

 

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia

 

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Daniel Dryniak