Informacje

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym, co najmniej średnim. Ponadto członkami SITP są osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria.

SITP Oddział w Rzeszowie zrzesza 50 członków.

SITP przyjmuje członków zwyczajnych na podstawie złożonej do Oddziału pisemnej deklaracji.