Informacja o zmianie sposobu organizacji szkoleń aktualizujących dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej