Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy i sprzęt medyczny w JRG KP PSP w Brzozowie

1 października strażacy Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie wprowadzili do służby w podziale bojowym jednostki nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN.

Brzozowscy strażacy otrzymali nowy samochód, który został kupiony w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nowy GCBA-5,4/32 jest doposażony w zwiększony potencjał ratownictwa drogowego, zabudowany na podwoziu MAN TGM 18.320, z napędem 4×4 i silnikiem o mocy 320KM. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 5400 litrów i 555 litrów środka pianotwórczego, autopompę dwuzakresową o wydajności 3200 l/min i 400 l/min. Wartość pojazdu wraz z jego pełnym wyposażeniem wynosi prawie 1,2 mln zł.

Również we wrześniu br. kupiono nowy specjalistyczny sprzęt medyczny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Są to dwa ssaki akumulatorowe do skuteczniejszego udrażniania dróg oddechowych osób poszkodowanych, defibrylator półautomatyczny do zwiększania możliwości przywrócenia odpowiedniego rytmu serca, pulsoksymetr do monitorowania funkcji życiowych i akcesoria wymienne do tych urządzeń. Zakup powyższego sprzętu o wartości łącznej blisko 15 tyś. zł, został sfinansowany ze środków komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękujemy inicjatorom i wszystkim zaangażowanym w te przedsięwzięcia za włożony trud w realizację tych zadań, umożliwiających unowocześnienie bazy samochodowej i sprzętowej naszej jednostki.

Opracowanie: mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie
Zdjęcia: KP PSP w Brzozowie