Powołania na stanowiska

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotra Śmietanę.
Szef podkarpackich strażaków powołał także na stanowiska zastępców komendantów powiatowych PSP: w Jaśle – mł. bryg. Jarosława Lulę oraz w Jarosławiu – st. kpt. Pawła Szkołę.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akty powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec. W uroczystości uczestniczył także komendant powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal.

Opracowanie oraz zdjęcia: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie