Dystrybucja środków ochrony indywidualnej do szkół z terenu powiatu łańcuckiego.

W dniach od 27 do 31 sierpnia strażacy z KP PSP w Łańcucie wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli w akcji dystrybucji środków ochrony indywidualnej do szkół z terenu naszego powiatu.

Na mocy porozumienia między Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy środków transportowych Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie, Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Urzędu Miasta w Łańcucie, Urzędów Gmin z Łańcuta, Rakszawy i Markowej przeprowadzona została dystrybucja środków ochronny indywidualnej do szkół i placówek oświatowych.

Do 44 punktów rozmieszczonych na terenie powiatu łańcuckiego trafiło łącznie 7755 litrów płynu do dezynfekcji oraz 30 200 sztuk maseczek ochronnych. Rozdział tych środków odbył się według ilości zapotrzebowanej przez poszczególne placówki oświatowe.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Marcin Filip, KP PSP Łańcut
Zdjęcia: Kamil Blok, KP PSP Łańcut