Uroczysta zbiórka

26 czerwca, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne naczelnika Wydziału Logistyki st. bryg. Janusza Wierciocha.

W uroczystości uczestniczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Nadbrygadier Babiec, w imieniu kadry kierowniczej PSP województwa podkarpackiego podziękował brygadierowi Wierciochowi za długoletnią, wzorową służbę.


Starszy brygadier Janusz Wiercioch związał się z pożarnictwem w 1984 roku najpierw jako junak pełniąc zastępczą służbę wojskową w Oddziałach Obrony Cywilnej przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Rzeszowie.
W 1985 roku w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Rzeszowie ukończył kurs szeregowców funkcjonariuszy pożarnictwa w oddziałach samoobrony, a następnie w Krakowie kurs kształcenia kwalifikacyjnego młodszych podoficerów pożarnictwa.
W latach 1986-1987 pełnił służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jako przodownik roty, a następnie do 31 sierpnia 1992 roku w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy WSK „PZL-Rzeszów”- jako dowódca sekcji.

Od 1 września 1992 roku rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rzeszowie najpierw jako młodszy ratownik, a od 1 czerwca 1994 roku jako dowódca zastępu. W tym okresie podnosił swoje wykształcenie pożarnicze. W 1994 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Supraślu ukończył kurs uzupełniający podoficerów PSP na podbudowie kursu młodszych podoficerów pożarnictwa. Natomiast w 1995 roku uzyskał tytuł technika pożarnictwa, kończąc studium zaoczne w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

W okresie od 1 września 1996 roku do 15 marca 1998 roku pełnił służbę na stanowisku starszego inspektora w Komendzie Rejonowej PSP w Rzeszowie.

Od 16 marca 1998 r. pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zajmując kolejno stanowiska starszego inspektora, zastępcy naczelnika wydziału, kierownika sekcji, a od 15 stycznia 2010 r. do dnia dzisiejszego naczelnika Wydziału Logistyki.

Stale podnosił swoje kwalifikacje ogólne i pożarnicze, między innymi poprzez ukończenie studiów: w 2000 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2002 roku ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku pedagogika nauczania zawodu, uzyskując tytuł magistra.

Już od 1998 roku zajmował się sprawami związanymi z realizacją zamówień publicznych. Te niełatwe zagadnienia powodowały konieczność systematycznego dokształcania się oraz pogłębiania i aktualizowania wiedzy. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w tym kierunku, między innymi poprzez ukończenie w 2012 roku studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pod nazwą „Logistyka w bezpieczeństwie kraju”.

Swój bogaty potencjał wiedzy zawodowej i nabyte doświadczenie w połączeniu z dogłębną znajomością problematyki wykorzystywał w trakcie pełnionej służby w sposób profesjonalny. Dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego funkcjonowania w sytuacjach stresowych, z powodzeniem doprowadził do realizacji zadań w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″, tj:
– „Budowa strażnicy JRG Nr 3 dla Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie”,
– „Budowa stanowisk garażowych wraz z myjnią i warsztatem naprawczym dla JRG Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu”.

Między innymi, dzięki jego osobistemu zaangażowaniu kupiono 68 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego w ramach programu „Usprawnianie ratownictwa na drogach etap IV” oraz zrealizowano zadanie pod nazwą „Budowa komory dymowej dla KM PSP w Przemyślu” w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” realizowanego z udziałem środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Pomagał również pod względem formalnym i prawnym w przygotowaniu kilkunastu postępowań przetargowych o udzielenie zamówień na dostawę pojazdów i sprzętu ratowniczego dla wielu jednostek OSP z terenu woj. podkarpackiego, w tym m.in. dla OSP Nienadówka, Zaczernie, Trzebownisko.

Podczas swojej długoletniej służby był wielokrotnie odznaczany:
– Srebrnym Krzyżem Zasługi,
– Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę,
– Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju,
– Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
– Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
– Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Starszy brygadier Janusz Wiercioch należy do grona oficerów, którzy nie boją się podejmować trudnych wyzwań, a przez to są w stanie sprostać wielu zadaniom i oczekiwaniom najbardziej wymagających przełożonych.
Przez okres ponad 35-letniej służby wyróżniał się właściwą postawą etyczną, był szanowany i lubiany przez grono najbliższych współpracowników i przełożonych.

Opracowanie: na podstawie materiałów KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie