Kontynuacja działań związanych z koronawirusem w Tarnobrzegu

W ostatnich dniach tarnobrzescy strażacy interweniowali nie tylko przy pożarach nieużytków i lasów.
Działania skupiają się również na przeciwdziałaniu koronawirusowi SARS-CoV-2.

13 kwietnia na prośbę zespołu PRM zastęp JRG Tarnobrzeg pomagał w transporcie na oddział tarnobrzeskiego szpitala osoby poszkodowanej z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

15 kwietnia strażacy przy wejściu na SOR tarnobrzeskiego szpitala postawili namiot pneumatyczny, który będzie pełnił funkcję pomieszczenia do wstępnego prowadzenia triage i przeprowadzania wywiadu lekarskiego przed przyjęciem chorych na konkretną izbę przyjęć.

Ponadto w dalszym ciągu codziennie strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych patrolują tarnobrzeskie osiedla i niosą pomoc przy dostarczaniu żywności oraz leków najbardziej potrzebującym.

Opracowanie: kpt. Daniel Myszka, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Tarnobrzegu