Działania tarnobrzeskich strażaków w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

Strażacy ochotniczych straży pożarnych niosą pomoc mieszkańcom miasta i powiatu tarnobrzeskiego w związku z występującym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

W ramach prowadzonych działań pomocowych, strażacy ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej, które wyznaczają miejsca, do których pomoc powinna dotrzeć.
Wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz osobom pozostającym w domowej kwarantannie.
Strażacy uczestniczą również w przekazywaniu informacji komunikatów oraz apeli wystosowanych do mieszkańców przez włodarzy poszczególnych miast i gmin.  

Strażacy ochotnicy z Tarnobrzega dodatkowo każdego dnia w godzinach południowych odwiedzają tarnobrzeskie osiedla w celu udzielenia ewentualnej pomocy mieszkańcom.
Patrolowanie odbywa się w ramach akcji pn. „W samo południe”, której inicjatorem jest prezydent Tarnobrzega.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcie: OSP Tarnobrzeg, os. Wielowieś