Narada roczna w KP PSP Dębica

Dębiccy strażacy podsumowali działalność w 2019 roku podczas narady, która odbyła się 5 marca w budynku komendy powiatowej.

W naradzie udział wzięli między innymi: zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Władysław Radzik,  przedstawicielka biura poselskiego posła Jana Warzechy Pani Sylwia Getinger, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dębickiego, szefowie instytucji i firm które na co dzień współpracują z komendą, przedstawiciel związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Zgromadzonych przywitał komendant powiatowy PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek, który w swojej prezentacji scharakteryzował poszczególne obszary działalności komendy w 2019 roku i przedstawił wszystkie ważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.

Zarówno zastępca komendanta wojewódzkiego, jak i starosta powiatu dębickiego podziękowali strażakom i pracownikom cywilnym za ich ofiarną służbę i pracę w 2019 roku.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia: ogn. Tomasz Bała, KP PSP w Dębicy

Działalność ratownicza w 2019 – więcej