Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny w powiecie jarosławskim

27 lutego, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań związanych z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół w Pawłosiowie.

Spotkanie prowadził sekc. Karol Dryniak oraz kpt. Paweł Szkoła.
Tematyka spotkania obejmowała szeroko rozumiane bezpieczeństwo: omówione zostały zagadnienia związane z zagrożeniami pożarowymi, zasadami bezpiecznej ewakuacji, zachowanie się w obliczu pożaru, burzy, huraganowych wiatrów, powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń.
Przypomniano uczestnikom spotkania o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą, czy podczas górskich wycieczek. Omówiono także jak odpowiednio zaalarmować służby ratunkowe.

Uczniom oraz gronu pedagogicznemu przekazano także informacje na temat kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celem szczególnym kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia odpowiedniej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Bardzo ważnym elementem,  jest uświadomienie wśród społeczeństwa konieczności wczesnego wykrywania obecności tlenku węgla, a co za tym idzie stosowania czujek.
Przedstawiono  kwestie związane z zagrożeniem zatrucia się tlenkiem węgla: mechanizmy jego powstawania, objawy podtrucia, metody profilaktyki.

Ponadto przedstawiono zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia wraz
z udzieleniem pierwszej  pomocy przedmedycznej. Na zakończenie młodzież miała okazję poćwiczyć na manekinie prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa szansę przeżycia osobie poszkodowanej. To właśnie dzięki takim prelekcjom przypomnimy i utrwalimy wiedzę i umiejętności, dzięki którym słuchacze będą potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej potrzebującym.

Opracował: kpt. Paweł Szkoła, KP PSP Jarosław
Zdjęcia: Arkadiusz Zawalski Zespół Szkół w Pawłosiowie