Pożegnanie Zastępcy Komendanta i Zastępcy Dowódcy JRG w Jarosławiu

25 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania zastępcy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Zygmunta Jasiłka oraz zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Leszka Pelca.

Wśród przybyłych gości był zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Marczenia, wiceprzewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego bryg. Andrzej Skomra, przedstawiciele kierownictwa struktur związkowych z Komend Powiatowych i Miejskich PSP naszego województwa oraz funkcjonariusze i pracownicy naszej komendy.

Komendant powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal podziękował odchodzącym na emeryturę funkcjonariuszom za wieloletni służbę, a także przybliżył wszystkim zebranym ich ścieżkę zawodową. Emeryci pożegnali się ze sztandarem tut. komendy, a bryg. Zygmunt Jasiłek złożył meldunek zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o zdaniu obowiązków.