Nagrody komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla dębickich strażaków

30 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się uroczyste przekazanie nagród pieniężnych przyznanych przez komendanta głównego PSP dwóm strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy, którzy są członkami specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej „Dębica”.
W imieniu komendanta głównego nagrody wręczył komendant powiatowy PSP w Dębicy bryg. Krzysztof Marek.

Nagrody otrzymali:
mł. bryg. Andrzej Ligęzka, dowódca zmiany
asp. sztab. Paweł Krawiec, zastępca dowódcy zmiany

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia: mł. bryg. Wiktor Porada, KP PSP w Dębicy