Ćwiczenia i konferencja w obwodzie lwowskim

10 grudnia podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Grzegorzem Alinowskim uczestniczyli w konferencji oraz ćwiczeniach na terenie kompleksu Pławie w powiecie skolskim na Ukrainie.
Organizatorem wydarzenia była Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie lwowskim, zaś tematem ćwiczeń było reagowanie na sytuacje kryzysowe na obszarach górskich.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

Szkolenie odbyło się w kilku etapach. Pierwszy z nich polegał na gaszeniu pożaru wewnętrznego w kompleksie hotelowym. Za pomocą samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną i sprzętu ratowniczego strażacy ewakuowali ludzi uwięzionych w zadymionych pokojach hotelu. Funkcjonariusze wyposażeni  w aparaty ochrony dróg oddechowych wynieśli wszystkie osoby na zewnątrz i przeprowadzili dogaszanie pożaru.

Należy zauważyć, że w szkoleniu uczestniczyły nowo zakupione samochody i sprzęt, który ratownicy lwowscy otrzymali w ramach tego samego projektu.

Ponadto ukraińscy ratownicy przeprowadzili tamowanie wycieku substancji niebezpiecznej. Ratownicy pracujący w chemicznych ubraniach gazoszczelnych używający specjalnego sprzętu zatrzymali wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej. Po ekspozycji na czynniki szkodliwe w środowisku niebezpiecznym, wszyscy ratownicy przeszli dekontaminację pod koniec działań.

Ostatnim elementem ćwiczeń było poszukiwanie zaginionych osób w zalesionym terenie przez ratowników. Do przemieszczania się w terenie zostały użyte quady.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie lwowskim