Perłowy Jubileusz gackiej Orkiestry Dętej OSP

24 listopada podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbyg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą st. bryg. Danielem Dryniakiem uczestniczyli w Obchodach 30-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci działającej przy GOK.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. WNMP w Gaci. Eucharystia odprawiona została pod przewodnictwem kapelana krajowego strażaków ks. prał. st. bryg. dr. Jana Krynickiego.
Następnie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność orkiestry. W trakcie zebrania wysłuchano koncertu jubileuszowego oraz wręczono pamiątki za wkład w rozwój i wpieranie zespołu.
W niedzielę poprzedzająca uroczystość delegacja orkiestry odwiedziła groby muzyków zapalając znicze i ofiarując modlitwę w intencji zmarłych.

Patronat Honorowy obchodów 30-lecia orkiestry przyjęli: poseł na Sejm RP Ewa Leniart, sekretarz stanu w KPRM Anna Schmidt Rodziewicz, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu Małgorzata Kucharska, starosta przeworski Bogusław Urban.

Orkiestra Dęta OSP w Gaci powstała w 1989 roku. Za swoją społeczną działalność w dziedzinie krzewienia kultury darzona jest dużym zaufaniem społeczności lokalnej oraz wielu podmiotów i instytucji. W ciągu 30 lat swojej działalności wystąpiła blisko 800 razy zapewniając oprawę muzyczną wielu uroczystości państwowych, korporacyjnych, religijnych i rodzinnych. Jest godną wizytówka Gminy Gać na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Uczestnicząc w licznych konkursach i przeglądach zajmuje w nich czołowe, wielokrotni pierwsze miejsca i zdobywa liczne wyróżnienia.

Opracowanie: bryg. Dariusz Homa, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: Ewa Cieśla