Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada w Rzeszowie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości z udziałem władz województwa odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Podkarpackich strażaków reprezentował podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec.

Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby w Kościele Farnym, przedstawiciele władz regionu złożyli wieniec przy pomniku płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Głównym punktem obchodów było odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności w Rzeszowie. Wydarzenie zgromadziło parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, kombatantów, przedstawicieli Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego z całej Polski oraz mieszkańców regionu.
Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezes Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie Dariusz Zięba, generał Związku Piłsudczyków RP Stanisław Śliwa oraz dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. Dariusz Lewandowski.

– Odzyskana 11 listopada 1918 r. Niepodległość była wielkim zbiorowym dziełem całego narodu. Tysięcy ludzi pełnych pasji, dążeń, idei i emocji. Ludzi, którzy uparcie zmierzali do obranego celu, gotowych iść ze sobą nawzajem na kompromis w imię wspólnego dobra jakim była wolność. Stojąc przed pomnikiem wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego – będącego symbolem odrodzonej przed 100 laty Polski – wspominamy wielkich przywódców – liderów, którzy swą postawą i zaangażowaniem porywali innych do walk. Wspominamy prostych żołnierzy, którzy – walcząc na różnych frontach – odważnie kroczyli ku wolności. Wspominamy tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolną Polskę. Upamiętniamy ludzi, którzy nie bacząc na ofiarę życia, na los swoich najbliższych za priorytet obrali sobie służbę Niepodległej, nawet wtedy, gdy Niepodległą nie była. Bo przecież polski żołnierz niejednokrotnie udowodnił, że miłość do Ojczyzny jest dla niego cenniejsza niż własne życie – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas uroczystości.

Uroczystość odbyła się pod patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Komendach Miejskich i Powiatowych PSP województwa podkarpackiego, odbyły się uroczyste zmiany służby z udziałem przedstawicieli kierownictwa.
Przy dźwiękach hymnu narodowego we wszystkich jednostkach podniesiono flagę państwową, a następnie odczytano okolicznościowy list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Zdjęcia: archiwum PSP, Podkarpacki Urząd Wojewódzki