Uroczyste wręczenie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP w powiecie sanockim

9 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu sanockiego.

Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu sanockiego.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych zostały przekazane na ręce przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych przez Posła na Sejm RP Piotra Babinetza, starostę sanockiego Stanisława Chęć oraz komendanta powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg. Grzegorza Oleniacza.

Dofinansowanie odebrali prezesi 53 jednostek OSP na łączną kwotę 290 tysięcy złotych.

Opracowanie: mł. kpt. Anna Kozłowska, KP PSP w Sanoku

Zdjęcia: st. str. Szymon Śmigiel, KP PSP w Sanoku