Uroczyste przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z powiatu brzozowskiego

9 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego wręczono druhom prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu brzozowskiego promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Uroczystego przekazania dokonali: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier oraz komendant powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro.

Promesy o wartości 255 tyś. zł trafiły do 46 jednostek OSP. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na takie zadania jak:

  • organizacja akcji służących propagowaniu uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych;
  • organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Szerszeń, KP PSP w Brzozowie