Uroczyste przekazanie promes dla jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego

9 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych odbyło się oficjalne przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu bieszczadzkiego w ramach zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Dofinansowania obejmują zadania związane m.in. z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, a także przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy lub innych działań o podobnym charakterze.

Promesy odebrali prezesi jednostek OSP, którym przyznano dofinansowanie. W powiecie bieszczadzkim dofinansowanie otrzymały 22 jednostki na łączną kwotę 125 000 tysięcy złotych.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli:

  • poseł na Sejm RP Marek Kuchciński,
  • zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Daniel Dryniak,
  • starosta powiatu bieszczadzkiego Marek Andruch,
  • wicestarosta powiatu bieszczadzkiego Artur Woźny,
  • komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych st. kpt Emil Szmyd.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Dacko, KP PSP w Ustrzykach Dolnych
Zdjęcia: Marian Mazurkiewicz