Finansowe wsparcie tarnobrzeskich jednostek OSP

9 października w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego otrzymali dofinansowanie na realizację zadań zapisanych w znowelizowanej ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Uroczystego wręczenia promes dokonali poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, skarbnik miasta Tarnobrzega Urszula Rzeszut, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu dh Kazimierz Ślęzak oraz komendant miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg.

Wśród dofinansowanych zadań wymienić należy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, krzewienie sportu i kultury fizycznej czy propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. To te zadania będą wdrażane przy wykorzystaniu dodatkowych środków finansowych zapewnionych w ramach promes.

Za pozyskane środki będzie można kupić m.in. wyposażenie do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, materiały propagujące ochroną przeciwpożarową, a także fantomy do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Promesy o wartości 215 tyś. zł. trafiły do 43 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Opracowanie: mł. bryg. Szymon Rawski, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: mł. bryg. Szymon Rawski, KM PSP w Tarnobrzegu