Uroczyste wręczenie promes dla OSP w powiecie mieleckim

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu odbyła się uroczysta zbiórka związana z przekazaniem promes dotacji na realizację zadań przez OSP.

Na uroczystość, która odbyła się 7 października przybyło 94 druhów: naczelników, prezesów, komendantów i członków reprezentujących wszystkie jednostki OSP powiatu mieleckiego.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm RP, przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków Zbigniew Chmielowiec, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, członek Zarządu Głównego ZOSP RP dh Franciszek Augustyn wraz z zastępcami, starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak, radny powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, kapelan powiatowy strażaków ks. Waldemar Ciosek oraz przedstawiciele samorządu szczebla gminnego.
Zaproszonych gości przywitał p.o. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapinos.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych zostały przekazane na ręce przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych przez posła na Sejm RP, przewodniczącego parlamentarnego zespołu strażaków Zbigniewa Chmielowca, zastępcę podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Marczenię oraz p.o. komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł.bryg. Łukasza Kapinosa.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 94 jednostek OSP z całego powiatu.
Kwota dofinansowania to 470 tys. zł. oraz w ramach dodatkowego naboru 45 tys. zł. co daje całościowo 515 tys. zł.

Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu mieleckiego.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Kopacz, KP PSP w Mielcu
Zdjęcia: st. str. Artur Dziekan, KP PSP w Mielcu