Otwarcie Stanowiska Kierowania KP PSP w Jarosławiu po przeprowadzonym remoncie

4 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu rozpoczęło funkcjonowanie nowo wyremontowane i zmodernizowane Stanowisko Kierowania Komendant Powiatowego.

Zadanie to dofinansowane zostało przez Komendanta Głównego PSP. Otwarcie stanowiska kierowania odbyło się z udziałem Pani Anny Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz st. bryg. Daniela Dryniaka, zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP i bryg. Krzysztofa Kowala, komendanta powiatowego PSP w Jarosławiu.

Przeprowadzony remont stanowiska kierowania to jedno z kilku zadań remontowych realizowanych w bieżącym roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu dzięki przyznanym dotacjom, których łączna kwota wyniosła ponad 400 tys. zł.

Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu podziękował w swoim wystąpieniu Pani Annie Schmidt-Rodziewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Panu nadbryg. Andrzejowi Babcowi, podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP za pomoc w uzyskaniu dotacji na remonty i modernizacje.

Opracowanie: bryg. Krzysztof Kowal, KP PSP w Jarosławiu
Zdjęcie: asp. Jerzy Woźny, KP PSP w Jarosławiu