Przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP

27 września, w sali narad Urzędu Gminy w Pawłosiowie, odbyło się oficjalne przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu jarosławskiego w ramach zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W przekazaniu uczestniczyła sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, senator RP Mieczysław Golba, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, komendant powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal oraz w roli gospodarza wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń.

Promesy odbierali druhowie prezesi lub przedstawiciele zarządów jednostek OSP, którym przyznano dofinansowanie. W naszym powiecie to w sumie 73 jednostki, czyli niemal wszystkie aktywnie funkcjonujące (w tym 12 w strukturach KSRG).

Jednostkom zapewniono dofinansowanie na realizację zadań statutowych innych niż te bezpośrednio związane z działaniami ratowniczymi. Są to zadania związane m.in. z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, a także przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy lub innych działań o podobnym charakterze.