Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w powiecie lubaczowskim

27 września, w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dotacji na realizację zadań przez jednostki OSP.
Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu lubaczowskiego.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych zostały przekazane na ręce prezesów ochotniczych straży pożarnych przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panią Annę Schmidt‑Rodziewicz, zastępcę podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniela Dryniaka oraz komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusza Jabłońskiego.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 42 jednostki z terenu powiatu lubaczowskiego na kwotę 209 986 zł.

Opracował: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: druh Przemysław Furgała