Ćwiczenia „Lesko 2019”

110 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Lesko 2019”, które odbyły się 24 i 25 września na terenie powiatu leskiego.

W pierwszy dzień zorganizowano ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe realizowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lesku. Zadaniem ćwiczących było miedzy innymi nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej. Niezbędnym było uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji do wypracowania koncepcji organizacji działań ratowniczych:

  • ilości zespołów PRM, możliwych do skierowania do działań,
  • szpitali, które będą mogły przyjąć poszkodowanych,
  • sposobu zabezpieczenia dróg dojazdowych do miejsca zdarzenia,
  • określenie stopnia oraz skali zagrożenia z wyznaczeniem strefy skażonej,
  • opracowanie schematu organizacji łączności na potrzeby prowadzonych działań,
  • określenie ile i jakie obiekty znajdują się w bezpośredniej strefie zagrożenia.

Drugiego dnia realizowano praktyczne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Ratownicy musieli zmierzyć się z szeregiem zadań ujętych w trzech epizodach.

Epizod 1
Na Jeziorze Solińskim doszło do pożaru na statku pasażerskim KOMANDOR 2 przewożącego grupę turystów (ok. 30 osób).
Pożar powstał pod pokładem statku w wyniku przegrzania silnika. W chwili powstania pożaru statek znajdował się w odległości ok. 200 m od brzegu jeziora (od strony Góry Jawor w Solinie). W wyniku pożaru i powstałej paniki 7 osób zostaje poszkodowanych. Odniesione obrażenia to poparzenia oraz zatrucia dymem. Kapitan statku po rozpoznaniu sytuacji wydaje polecenie jego opuszczenia. Przeprowadza ewakuację poza statek. Około 20 osób wskakuje do wody i utrzymuje się na jej powierzchni przy użyciu pływaków ratunkowych. Dwie z 23 ewakuowanych osób znikają pod powierzchnią wody.

Epizod 2
Budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO „RESOVIA”.

Epizod 3
Na terenie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce dochodzi do pożaru transformatora blokowego nr 1. Zostaje uruchomiony system automatycznego gaszenia transformatora. Występuje zagrożenie rozszczelnienia transformatora i przedostanie się oleju do wody, a następnie do Jeziora Myczkowieckiego.
W momencie wybuchu pożaru wewnątrz zapory przebywa grupa ok. 30 osób zwiedzających. W wyniku powstałej paniki dwie osoby na poziomie galerii nr 1 zostają poszkodowane. Podczas prowadzonej ewakuacji przez przewodnika na poziomie galerii nr 2 cztery osoby tracą przytomność. Pozostałe osoby przewodnik wyprowadza na zewnątrz zapory.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego.
Razem ze strażakami w manewrach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, PCK, WOPR, pracownicy Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, przedstawiciele Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele gminnego i powiatowego zarządzania kryzysowego.

Celem ćwiczeń było doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów KSRG oraz podmiotów współdziałających z systemem podczas realizacji zadań wynikających ze specyfiki zaistniałych zagrożeń powstałych na obszarze powiatu.

Ćwiczący doskonalili także m. in. procedury dysponowania zasobów ratowniczych KSRG do działań ratowniczych oraz współpracy poszczególnych stanowisk kierowania, umiejętności kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz umiejętności kierowania związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

Manewry miały na zadanie rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych z użycie dużej ilości sił i środków oraz doskonalenie współdziałania jednostek KSRG z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

Ćwiczenia obserwowali wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg Andrzej Marczenia oraz komendanci PSP z powiatów zaangażowanych w ćwiczenia.

Manewry zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Lesku oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Pełna galeria zdjęć (159)>>