Nowy samochód dla OSP Wiśniowa

21 września w Wiśniowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA-Rt 3/30 na podwoziu VOLVO dla miejscowej jednostki OSP.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Wiśniowej, po czym nastąpił przemarsz na plac przed domem strażaka, gdzie została przeprowadzona uroczysta zbiórka.

W uroczystości udział wzięli m.in.: posłowie na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Krystyna Wróblewska, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego Robert Godek, wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski, wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut, a także władze i delegacje OSP z terenu gminy Wiśniowa i zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Żarnowej, Chotowej i Nowego Łupkowa.

Przekazany samochód o wartości 816 966 zł. zakupiony zostały ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (380 tys. zł.), środków z budżetu państwa  na ksrg (80 tys. zł.) oraz budżetu gminy Wiśniowa (356 966 zł.)

Uroczystego przekazania samochodu dokonał Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut.

Opracowanie: st. bryg. Marek Rysz, KP PSP w Strzyżowie
Zdjęcia: Katarzyna Matłosz