XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP z terenu powiatu lubaczowskiego

15 września 2019r. na stadionie sportowym w Cieszanowie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego. W sportowych zmaganiach wzięły udział łącznie 22 drużyny, tj.:

– 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze „dziewczęta”,
– 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze „chłopcy”,
– 6 drużyn kobiecych (grupa C),
– 8 drużyn męskich (grupa A).

Starty poszczególnych drużyn obserwowali Anna Schmidt‑Rodziewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zenon Swatek – Starosta Powiatu Lubaczowskiego wraz z przedstawicielami władz samorządowych miast i gmin z terenu powiatu lubaczowskiego, przedstawiciele zarządu oddziału powiatowego związku OSP w Lubaczowie.

Organizatorami zawodów byli:
– zarząd oddziału powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie,
przy współudziale starostwa powiatowego w Lubaczowie oraz miasta i gminy Cieszanów.

Strażacy ochotnicy zmagali się w następujących konkurencjach:

1.Młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców:

– musztra pożarnicza,

– rozwinięcie bojowe,

– bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.

 1. Męskie i kobiece drużyny pożarnicze – grupa A i C:

– musztra pożarnicza,

– ćwiczenie bojowe,

– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności:

– mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,

– ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

– popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla,

– wyłonienie najlepszych drużyn.

Najlepiej wykonana i najlepiej prezentująca się drużyna w kategorii „musztra pożarnicza”:

– drużyny męskie (grupa A) – OSP Stare Oleszyce,

– drużyny kobiece (grupa C) – OSP Stare Oleszyce,

– młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt – OSP Oleszyce,

– młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców – OSP Dachnów.

Klasyfikacja generalna zawodów po rozegraniu konkurencji sztafety i ćwiczenia bojowego przedstawia się następująco:

Grupa MDP „Dziewczęta”

 1. OSP Dachnów
 2. OSP Stare Oleszyce
 3. OSP Oleszyce
 4. OSP Krowica Hołodowska

Grupa MDP „Chłopcy”

 1. OSP Stare Oleszyce
 2. OSP Dachnów
 3. OSP Ruda Różaniecka
 4. OSP Krowica Hołodowska

Grupa C

 1. OSP Stare Oleszyce
 2. OSP Dachnów
 3. OSP Łukawiec
 4. OSP Stary Dzików
 5. OSP Futory
 6. OSP Lisie Jamy – dyskwalifikacja

Grupa A

 1. OSP Stare Oleszyce
 2. OSP Stary Dzików
 3. OSP Huta Różaniecka
 4. OSP Futory
 5. OSP Lisie Jamy
 6. OSP Dachnów
 7. OSP Niemstów
 8. OSP Łukawiec

Po odczytaniu protokołu sędziego głównego zawodów st.kpt. Dariusza Wałczyka, przystąpiono do uhonorowania najlepszych drużyn  pucharami, okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez:

– starostwo powiatowe w Lubaczowie,

– Komendę Powiatową PSP w Lubaczowie.

Nagrody finansowe ufundowane zostały przez Lasy Państwowe – nadleśnictwa Narol, Oleszyce i Lubaczów.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: asp. sztab. w st. spocz. Bogusław Bernacki