Międzynarodowe ćwiczenia w Jaśle

6 września w Jaśle, w pobliżu wałów przeciwpowodziowych na Wisłoce odbyły się ćwiczenia przeciwpowodziowe pod kryptonimem „Powódź 2019”.

Organizatorami tych ćwiczeń był wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle.

Założeniem do pokazowych ćwiczeń była budowy rękawów przeciwpowodziowych stosowanych na Słowacji, a także rękawów i zapory przeciwpowodziowej.
Ćwiczeniami kierował komendant gminny ZOSP RP w Jaśle Mateusz Błasik.
W ćwiczeniach udział wzięło ok. 80 strażaków, w tym 8 zastępów (32 strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słowacji z okręgu Bardejowskiego, 12 zastępów OSP z gminy Jasło: Warzyce, Trzcinica, Niepla, Chrząstówka, Szebnie, Zimna Woda, Bierówka, Osobnica, „Florian” Żółków, z terenu miasta Jasła: Niegłowice, Hankówka, Żółków oraz jeden zastęp z gminy Skołyszyn.

Manewry obserwowali m.in. zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzej Marczenia, komendant Straży Pożarnej w Bardejowie mjr Milan Duszenia, prezydent Dobrowolnej Pożarnej Ochrony Słowackiej Republiki Paweł Celuch, starosta jasielski Adam Pawluś, komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch, komendanci i kierownicy służb, inspekcji i straży z terenu powiatu jasielskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Jaśle.

Opracował: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł. bryg. Jan Szeląg