Bezpieczna droga do szkoły

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy po raz kolejny włączyli się do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

W piątek, 6 września, na stadionie miejskim przy ul. Akademickiej w Dębicy odbyła się ósma edycja tego programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Strażacy zaprezentowali specjalistyczny sprzęt używany podczas działań ratowniczych, a także przedstawili zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP Dębica
Zdjęcia: st. asp. Grzegorz Frankowicz, KP PSP Dębica.