Kontrola oraz szkolenie dla uczestników obozu harcerskiego

16 sierpnia funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Dębicy przeprowadzili kontrolę z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie obozu harcerskiego w Żdżarach (gm. Czarna, powiat dębicki). Podczas kontroli strażacy dokonali rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Sprawdzono także lokalizacje wyznaczonych miejsc zbiórki do ewakuacji, drogi dojazdowe, a także łączność ze służbami ratowniczymi.

Dla uczestników obozu harcerskiego przeprowadzono szkolenie z zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, organizacji ewakuacji na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych oraz prowadzenia działań ratowniczych do czasu przybycia straży pożarnej.

W wypoczynku bierze udział 23 harcerki z Górnego Śląska i 19 harcerzy z Ropczyc. Obóz potrwa do 29.08.2019 roku.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP Dębica

Zdjęcia: Krzysztof Pękala, OSP Czarna