Apel z okazji powołania Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy

13 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji objęcia stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Podkarpacki komendant wojewódzki PSP powołał na to stanowisko bryg. Krzysztofa Marka.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, poseł na Sejm RP Krzysztof Moskal, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy Władysław Radzik, kapelan OSP powiatu dębickiego ks. Józef Jasiurkowski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu dębickiego, szefowie instytucji, które na co dzień współpracują z komendą, przedstawiciele służb mundurowych, komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, a także strażacy-emeryci.

Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu komendanta, przedstawienie życiorysu nowego komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Nowy komendant, bryg. mgr inż. Krzysztof Marek, służbę pożarniczą rozpoczął w 1993 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W latach 1997-1999 służbę pełnił w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a przez ostatnie 20 lat pracował w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

W 2003 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie wychowania obronnego i bezpieczeństwa publicznego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia: KP PSP w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Dębicy