Pożar w Zakładach Chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu

12 sierpnia doszło do wybuchu, a następnie pożaru w Zakładach Chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu.

W momencie dotarcia na miejsce pierwszych zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu pożarem objęte były urządzenia technologiczne służące do transportu siarki do hali zsypowej, w której dokonywano jej pakowania.
Pożar rozprzestrzenił się również na ściany obiektu. Strażacy szybko opanowali pożar podając trzy prądy wody w natarciu, w tym jeden z drabiny mechanicznej na górną część zsypu. W dalszej fazie działań prowadzono dogaszanie pożaru. W tym celu niezbędne było dokonanie prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych instalacji technologicznej. W trakcie prowadzonych działań jednemu  z pracowników zakładu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy podając tlen.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych, które trwały ponad 3 godziny, wzięło udział 5 zastępów – 13 strażaków.   

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu