Tarnobrzescy strażacy wizytowali obóz harcerski

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu wizytowali Zlot Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, który odbywa nad Jeziorem tarnobrzeskim w dniach od 8 do 13 sierpnia.

Aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej obozowiska, pod nadzorem strażaków dokonano sprawdzenia organizacji  oraz warunków ewakuacji 525 młodych harcerzy, a także skontrolowano warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego zlotu. W ramach poprawy łączności ratowniczej komendzie obozu udostępniono radiotelefon, który w sytuacjach zagrożeń ułatwi nawiązywanie łączności ze służbami ratowniczymi.

Strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Tarnobrzegu i Nowej Dębie spotkali się z uczestnikami obozu, aby propagować informacje nt. bezpieczeństwa. W czasie spotkania harcerze mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego, wakacyjnego wypoczynku. Młodzi obozowicze bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, w ramach których zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz pojazdami i sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Obóz wizytowany był również przez władze Miasta Tarnobrzega oraz Powiatu Tarnobrzeskiego.

Opracowanie: bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Tarnobrzegu