Bezpieczne wakacje z udziałem KM PSP w Tarnobrzegu

Od 20 do 22 lipca strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu uczestniczyli w imprezach edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W sobotę, 20 lipca podczas obchodów „Dni Tarnobrzega” przy Jeziorze Tarnobrzeskim, zorganizowany został pokaz sprzętu ratowniczego, oraz rozegrane liczne konkursy propagujące szczególnie tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa nad wodą. W pokazach uczestniczyli także policjanci z KMP w Tarnobrzegu. Dzieci biorące udział w konkurencjach mogły spróbować gasić pożar przy pomocy sprzętu pożarniczego.

21 lipca tarnobrzescy strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy podczas organizowanego pikniku charytatywnego na rzecz Domu Pomocy Społecznej.

W poniedziałek, 22 lipca strażacy wsparli swoją obecnością akcję honorowego krwiodawstwa organizowanego przy współudziale tarnobrzeskich policjantów z okazji 100-lecia powstania Polskiej Policji. Akcja odbyła się na Placu Bartosza Głowackiego, gdzie mieszkańcy Tarnobrzega mogli spotkać strażaków i policjantów prowadzących pogadanki związane z akcją „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Podczas wszystkich spotkań strażacy zaprezentowali pojazdy oraz sprzęt ratowniczy, prowadzili szkolenia z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także informowali społeczeństwo o zasadach bezpieczeństwa w życiu codziennym, nad wodą, w sytuacjach zagrożenia oraz zasadach informowania służb o zdarzeniach.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Partyka, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwa KM PSP w Tarnobrzegu i KM Policji w Tarnobrzegu