Wojewódzkie ćwiczenia ”NISKO 2019”

21 maja i 26 czerwca br. na terenie powiatu niżańskiego zostały zorganizowane i przeprowadzone dwuetapowe ćwiczenia wojewódzkie w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem, pod kryptonimem „NISKO 2019”.

21 maja, w komendzie powiatowej PSP w Nisku  przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, następnego dnia miały odbyć się ćwiczenie praktyczne w miejscowościach: Nisko i Rudnik. Niestety z powodu obfitych deszczy ćwiczenia zostały przerwane ponieważ w powiecie mieleckim w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego zalanych zostało kilka miejscowości. Powódź nie oszczędziła również naszego powiatu. Działania przeciwpowodziowe podejmowane były w miejscowości Jeżowe i Cholewiana Góra, gdzie podtopione były m. inn. Szkoła Podstawowa i Ośrodek zdrowia. Zarówno powódź jak i inne zaplanowane wcześniej przedsięwzięcia nie pozwalały na kontynuowanie ćwiczeń. Dlatego też wróciliśmy do ich realizacji dopiero 26 czerwca.

Celem ćwiczenia było:
a) doskonalenie współdziałania sił ratowniczych – jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego,  niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego,
b) sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą PSP,
c) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań,
d) doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania dużej ilości sił i środków ksrg,
e) sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmujących swoim zakresem:
– udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewakuacji poszkodowanych ze stref zagrożenia,
– udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof w komunikacji lotniczej, w tym ratownictwa technicznego,
– prowadzenie działań podczas katastrof budowlanych,
– gaszenie pożarów kompleksów leśnych gdzie występuje utrudniony dojazd do miejsca pożaru,
– prowadzenia działań ratowniczych z użyciem sprzętu pływającego na akwenach wodnych,
doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych z użyciem dużej ilości sił i środków,
– utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych z zakresu podstawowego i  specjalistycznego.

Opis założeń do ćwiczeń praktycznych:
Epizod 1.
Na skutek długotrwałej suszy doszło do pożaru kompleksu leśnego na terenie nadleśnictwo Rudnik, leśnictwo Barce oddział 3 i 4. Pożar rozprzestrzenia się swobodnie w każdym kierunku. Z uwagi na utrudnienia komunikacyjne, które powstały przez powalone drzewa, w wyniku wiatrów, występujących kilka dni wcześniej część dróg wymaga udrożnienia w celu sprawnej realizacji działań gaśniczych. Dodatkowo trudny teren, brak odpowiedniej ilości wody w pojazdach gaśniczych wymusza na ratownikach zbudowanie systemu dostarczania wody na duże odległości (około 1,5 km).
Epizod 2. 
Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nisku wpłynęło zgłoszenie o wywróconej łódce na zbiorniku wodnym „Soputek” zlokalizowanym w leśnictwie Barce.
W wyniku zdarzenia jedna osoba samodzielnie dopłynęła do wyspy na środku zbiornika natomiast dwie osoby dryfują przy łódce i nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu. Dodatkowo kilka osób obserwujących zdarzenie z brzegu wskoczyło do wody w celu udzielenia pomocy poszkodowanym, jednak zaplątali się w przybrzeżne szuwary i nie są
w stanie się wydostać.
Epizod 3.
Wskutek awarii pilot awionetki próbował awaryjnie lądować na polanie w lesie. W ostatniej fazie samolot uderzył w ziemię. Z wstępnych informacji wynika, że samolotem podróżowało
4 osoby. Według przeprowadzonych ustaleń komunikacja z samolotem została przerwana gdy znajdował się w miejscu powyższych koordynat: 50°29’26.4″N 22°07’15.7″E. Samolot leciał w kierunku zachodnim i ze względu na brak bezpośrednich świadków zdarzenia występuje konieczność przeszukania kilku oddziałów leśnych. Utrudniony dojazd do miejsca zdarzenia ze względu na grząskie podłoże.
Epizod 4.
Podczas zabawy w paintball grupa młodzieży korzystała z nieużytkowanego obiektu hali po tartaku znajdującej się w miejscowości Rudnik nad Sanem przy DK77 . W trakcie zabawy doszło do zawalenia części konstrukcji budynku. W wyniku zdarzenia część osób została uwięziona pod gruzami, a części została odcięta możliwość wydostania się z budynku. Z uwagi na trudności w ustaleniu rzeczywistej ilości poszkodowanych występuje konieczność przeszukania całego obiektu.

Organizatorzy ćwiczenia:
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

W ćwiczeniach praktycznych wzięło udział 30 zastępów PSP i OSP w tym grupa poszukiwawczo- ratownicza z Dębicy. Łącznie 164 osoby. W ćwiczeniach brały udział również służby współdziałające: Policja, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego, PCK.
Ćwiczenia obserwowali i oceniali oficerowie KW PSP w Rzeszowie z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego st. bryg. mgr inż. Ireneuszem  Szpyrką na czele.

Opracowanie: st. kpt. Ireneusz  Stafiej, KP PSP Nisko
Zdjęcia: bryg. Ireneusz Szewczyk, KP PSP Nisko