Ćwiczenia „ORION 2019”

18 czerwca, na terenie zakładu Orion Engineered Carbons Sp z.o.o odbyły się ćwiczenia praktyczno aplikacyjne pod kryptonimem „ORION 2019”. Manewry połączone były z ćwiczeniami obronnymi struktur zarządzania kryzysowego powiatu jasielskiego „Bieszczady – 19”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zasad  i procedur zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym opracowanym dla zakładu. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego z powiatu jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego oraz siły i środku służb współdziałających Policji, Pogotowia  Ratunkowego, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 

Strażacy gasili zbiornik magazynowy o pojemności 3000 m3 wypełniony olejami do produkcji sadzy. W wyniku zdarzenia 7 osób odniosło obrażenia. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielali im m.in. strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Na potrzeby akcji został powołany sztab w skład, którego weszli przedstawiciele służb, którzy wypracowywali wnioski na potrzeby akcji ratowniczej. Ćwiczenia oceniane były przez oficerów Wydziału Operacyjnego KW PSP z Rzeszowa.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Jaśle