Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Mielcu

W piątek, 10 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.
Na akademii, którą zorganizowano na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2, wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe mieleckim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

Na początku uroczystości głos zabrał komendant powiatowy PSP w Mielcu st. bryg. Stanisław Rączka. Podziękował za przybycie: parlamentarzystom, przedstawicielom władz administracji państwowej i samorządowej, szefom instytucji publicznych, służb mundurowych, przedsiębiorcom, którzy swoją obecnością uświetnili powiatowe obchody Dnia Strażaka w Mielcu.
Witając podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP – w imieniu swoim i funkcjonariuszy mieleckiej komendy, pogratulował nominacji na stopień nadbrygadiera.
W słowach skierowanych do obecnych na uroczystości, st.bryg. Stanisław Rączka powiedział m.in.: „Dzięki codziennej pracy funkcjonariuszy i pracowników, udało się nam wiele osiągnąć w obszarze organizacji oraz przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych. Za ten kolejny rok służby, który dzisiaj podsumowujemy, serdecznie wam dziękuję. Nasze starania dostrzegli również przełożeni, przyznając odznaczenia, wyróżnienia, awanse oraz nagrody finansowe. Nie są one oczywiście celem samym w sobie. Utwierdzają nas jednak w przekonaniu, że to co robimy, robimy dobrze.

Na zakończenie wystąpienia, komendant złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom cywilnym komendy oraz członkom ochotniczych straży pożarnych. Słowa podziękowania za wsparcie i współpracę skierował do obecnych na akademii gości.

W związku z dzisiejszą uroczystością przed wystąpieniami zaproszonych gości, został odczytany list z życzeniami od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany z okazji Dnia Strażaka do wszystkich funkcjonariuszy i druhów.

Wśród zaproszonych gości głos zabrali: poseł na Sejm RP i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska, radna Sejmiku Wojewódzkiego Maria Napieracz, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak, prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, wojskowy komendant uzupełnień ppłk Mirosław Ciesielski, komendant powiatowy policji nadkomisarz Jacek Juwa, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego i prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Franciszek Augustyn, wiceprezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Jan Bik.
W imieniu konwentu burmistrzów i wójtów gmin powiatu mieleckiego – Michał Deptuła wójt gminy Wadowice Górne, w imieniu Lasów Laństwowych zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec Wojciech Cieślik oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma Bogdan Tomaszewski.

W trakcie akademii wyróżniono odznaczeniami i awansowano na wyższy stopień służbowy 33 funkcjonariuszy komendy powiatowej PSP w Mielcu.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Kopacz, KP PSP w Mielcu
Zdjęcia: mł.bryg. Marek Pietryka, KP PSP w Mielcu