Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Lubaczowie

9 maja przed siedzibą komendy powiatowej PSP w Lubaczowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Uroczysty apel rozpoczął się od meldunku o rozpoczęciu uroczystości, który przyjął od st. kpt. Dariusza Wałczyka zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak. Następnie odegrany i odśpiewany został Hymn Państwowy oraz podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński, który w swoim przemówieniu przywitał wszystkich honorowych gości, przedstawicieli władz samorządowych, szefów instytucji publicznych, służb mundurowych, druhów Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, strażaków oraz emerytów pożarnictwa przybyłych na uroczystość.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością: posła na Sejm RP Annę Schmidt‑Rodziewicz reprezentowała Joanna Antonik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła, wicestarosta powiatu lubaczowskiego Paweł Głaz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie dh Józef Michalik, prezes zarządu spółki Polska Siarka sp. z o.o. Maciej Banaś, komendanci i dowódcy zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży, a także burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu lubaczowskiego oraz komendanci powiatowi PSP  z sąsiednich powiatów.
Uroczysty apel uświetnił swą obecnością kapelan straży pożarnych powiatu lubaczowskiego ks. Sławomir Szewczak.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia awansów i odznaczeń dla strażaków. W takcie uroczystego apelu odczytany został list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka.

W dalszej części, głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli listy gratulacyjne z życzeniami na ręce komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie.

Po zakończeniu wystąpień zaproszonych gości dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.

Opracowanie: kpt. Wojciech Wus, KP PSP w Lubaczowie
Zdjęcia: asp. sztab. w st. spocz. Bogusław Bernacki