Przekazanie samochodów dla OSP w Kupnie i Kolbuszowej Górnej

5 maja 2019 r. w Kupnie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do przekazania dwóch średnich samochodów ratowniczo gaśniczych jednostkom OSP z Kolbuszowej Górnej i Kupna.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Kupnie, której przewodniczył kapelan krajowy strażaków ks. st. bryg. Jan Krynicki

W uroczystości udział wzięli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł na sejm RP Krystyna Wróblewska, senator RP Mieczysław Golba, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, wiceprezes zarządu WFOŚiGW Bogdan Kida, starosta kolbuszowski Józef Kardyś,  komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej, burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz władze i członkowie OSP z terenu powiatu.

W trakcie okolicznościowych przemówień zaproszeni goście gratulowali jednostkom OSP pozyskania nowych samochodów, złożyli życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz wręczyli odznaczenia resortowe zasłużonym członkom OSP.

Przekazane samochody zakupione zostały ze środków finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz Gminy Kolbuszowa, a ich łączna wartość to ponad 1,5 mln zł.

Nowe pojazdy przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Tomczyk, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: Anna Pocałuń, Korso Kolbuszowskie oraz Marzena Narowska, Urząd Miejski w Kolbuszowej