Spotkanie podsumowujące rozdział dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

15 kwietnia w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbyło się spotkanie podsumowujące rozdział dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu z przedstawicielami wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu łańcuckiego uczestniczyli: poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, komendant powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia, zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Jacek Rejman, burmistrz miasta Łańcuta oraz wójtowie gmin.

W trakcie spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych oraz podsumował lata 2012 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Złożył podziękowania druhom za dotychczasowe społeczne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi oraz samorządowcom za wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas wystąpienia komendant powiatowy PSP w Łańcucie szczegółowo omówił wysokość wsparcia finansowego udzielanego jednostkom ochotniczych straży pożarnych na przestrzeni ostatnich czterech lat, podsumował działania zrealizowane na rzecz poprawy warunków w strażnicach, a także zadania zrealizowane w ramach doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łańcuckiego w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Podziękował również wszystkim, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łańcuckiego.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, przedstawiając kierunki prac Rządu RP w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli. Złożył również słowa podziękowania pod adresem wszystkich druhów, za działalność i udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń.

Na zakończenie spotkania głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie dh Adam Rajzer, który na ręce posła Kazimierza Gołojucha oraz obecnych komendantów złożył w imieniu druhów podziękowania za pomoc w wypełnianiu statutowych działań.  

opracowanie: mł. bryg. Marcin Filip, KP PSP Łańcut
zdjęcia: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut