„Droga Krzyżowa Służb Mundurowych” w Zwierzyniu

12 kwietnia w Zwierzyniu odbyła się „Droga Krzyżowa Służb Mundurowych” województwa podkarpackiego pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.

W uroczystościach oprócz duchowieństwa i mieszkańców okolicznych miejscowości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Policji, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Służby Celnej, Związku Harcerstwa Polskiego, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, Służby Ochrony Kolei i Państwowej Straży Pożarnej.
W drodze krzyżowej uczestniczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec.

Opracowanie oraz zdjęcia: KP PSP w Lesku